Pravidelný servis
SPLIT
Cena za jednu servisní prohlídku jedné vnitřní nástěnné
a jedné venkovní klimatizační jednotky ............................................. 1.380,- Kč

MULTISPLIT DUO
Cena za jednu servisní prohlídku dvou vnitřních nástěnných
a jedné venkovní klimatizační jednotky ............................................. 1.680,- Kč

MULTISPLIT TRIO
Cena za jednu servisní prohlídku tří vnitřních nástěnných
a jedné venkovní klimatizační jednotky ............................................. 1.980,- Kč

MULTISPLIT QUATRO
Cena za jednu servisní prohlídku čtyř vnitřních nástěnných
a jedné venkovní klimatizační jednotky ............................................. 2.280,- Kč

TEPELNÁ ČERPADLA
Cena za jednu servisní prohlídku tepelného čerpadla
vzduch-voda ........................................................................................ 1.980,- Kč

Doprava............................................................................................... 13 Kč/km
Čas strávený na cestě při dopravě ............................... 250,- Kč/1hod/1osobu
Mimozáruční a pozáruční opravy v pracovní době ... 750,- Kč/1hod/1osobu

Opravy a servis
Ostatní práce účtováno v HZS.....................................750,- Kč/hodinu/osobu

Ceny náhradních dílů budou účtovány samostatně dle skutečnosti (předchází cenová nabídka).

Upozornění
Cena za servis komerčních zařízení je stanovována individuálně.
Za práci vykonávanou mimo pracovní dobu PO-PÁ (7:30 – 16:00) a v sobotu je účtován příplatek 50%.
Za práci vykonávanou v neděli a o svátcích je účtován příplatek 100%.
U hodinových sazeb se účtuje každá započatá hodina.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

> Úvod > Proč servis > Závady > Nahlášení závady > Ceník > Foto > Kontakty
KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, tel.: +420 244 472 731, e-mail: servis@klimarapid.cz