Pravidelný servis
SPLIT
Cena za jednu servisní prohlídku  jedné vnitřní
a venkovní klimatizační jednotky Split-Midea ................................... 1.380,- Kč

MULTISPLIT
Cena za jednu servisní prohlídku  dvou vnitřních
a venkovní klimatizační jednotky Split-Midea.....................................1.580,- Kč

TRIOSPLIT
Cena za jednu servisní prohlídku  třech vnitřních
a venkovní klimatizační jednotky Split-Midea.....................................1.780,- Kč

Doprava.........................................................................................10 Kč/km

Opravy a servis
Ostatní práce účtováno v HZS...............................590,- Kč/hodinu/osobu

Ceny náhradních dílů budou účtovány samostatně dle skutečnosti (předchází cenová nabídka).

> Úvod > Proč servis > Závady > Nahlášení závady > Ceník > Foto > Kontakty
KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, tel.: +420 244 472 731, e-mail: servis@klimarapid.cz