Základní popis nejčastějších závad a jejich odstranění si dovolujeme níže popsat:

1. Klimatizace nejde zapnout
Zkontrolovat zapnutý jistič přívodu elektro popřípadě zásuvkového okruhu. Na klimatizaci by měla být indikace napájení elektro pomocí LED diod (operation). Zkontrolovat popřípadě vyměnit baterie v dálkovém ovladači. Pokud jsou obě podmínky splněny a klimatizace nejde stále zapnout tak je nutné volat odborný servis.

2. Z vnitřní jednotky teče voda
Je ucpaný nebo poškozený odvod kondenzátu, který je nutno odborně vyčistit – opravit. Nebo došlo k poškození čerpadla pro odvod kondenzátu, nutno volata odborný servis).

3. Vnitřní jednotka fouká ale nechladí
Zkontrolovat, zda je nastaven režim chlazení. Mohlo dojít k úniku chladiva a je nutné volat odborný servis a nebo je silně znečištěn výměník vnitřní a venkovní jednotky na nedochází k předávání tepla (chladu). Pro vyčištění je nutno volat odborný servis.

4. Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení LÉTO
Došlo k zanesení filtru (výměníku) vnitřní jednotky, který je nutno vyčistit. Dále mohlo dojít k mikro úniku chladiva což vede k poklesu teploty (tlaku) v chladivovém okruhu a následnému namrzání (nutno volat odborný servis).

5. Vnitřní jednotka je obalena ledem v režimu chlazení ZIMA a přechodné období
Venkovní teplota vzduchu poklesla pod + 5 °C a u klimatizace není nebo nefunguje souprava pro zimní provoz. Nutno volat odborný servis.

6. Venkovní jednotka je v režimu topení obalena ledem
Venkovní teplota vzduchu poklesla pod  -5 °C a může být zvýšená vlhkost vzduchu. Klimatizace v tomto případě již nedokáže účinně odebírat teplo z venkovního vzduchu a zajišťovat pravidelné odtávání. V takovém případě již běžnou klimatizaci so on off kompresorem nelze použít a je nutné pro topení v zimním odborný používat invertní klimatizace.

7. Klimatizace vyhazuje elektro jištění
Došlo k poškození elektroinstalace nebo k zadření kompresoru a je nutno volat odborný servis.

8. Hlučná vnitřní nebo venkovní jednotka
Došlo k uvolnění některé z rotačních částí, nutno volat odborný servis.

9. Vnitřní jednotka zapáchá
Špatný odvod kondenzátu, který je nutno odborně vyčistit včetně dezinfekce kondenzátní vaničky ve vnitřní jednotce.

10. Připojovací ventily na venkovní jednotce jsou obalené ledem a mastné.
Došlo k úniku chladiva, což vede k námraze a je nutno volat co nejdříve odborný servis.

> Úvod > Proč servis > Závady > Nahlášení závady > Ceník > Foto > Kontakty
KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, tel.: +420 244 472 731, e-mail: servis@klimarapid.cz