Pravidelný servis je zárukou dlouhodobého a bezproblémového chodu klimatizačního zařízení, který předchází závadám a snižování účinnosti celého systému.

Klimatizace je strojní zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro části včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu  a další (více viz. SERVISNÍ SMLOUVA).

Při nezajištění servisu a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru.

Naše firma používá pro pravidelný servis kvalitních anglických čistících a dezinfekčních přípravků  (Advance enginnering) určených výhradně na klimatizace (viz. leták).

O problémech a jejich a jejich odstranění se můžete dočíst zde

> Úvod > Proč servis > Závady > Nahlášení závady > Ceník > Foto > Kontakty
KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, tel.: +420 244 472 731, e-mail: servis@klimarapid.cz