Naše firma nabízí svým klientům pravidelný a dlouhodobý servis na klimatizace, který předchází závadám a je základem dlouhodobého a bezproblémového chodu zařízení. Dále zajišťujeme opravy značkových klimatizací např. DAIKIN, MIDEA, Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu a další.

Po naších negativních zkušenostech s neznačkovými klimatizacemi různých obchodních řetězců se od těch jednotek distancujeme, protože se jedná o zařízení  s nízkou životností  díky neznačkovým komponentům, kdy jejich opravy několika násobně převyšují původní pořizovací náklady. Z těchto důvodů doporučujeme svým klientům nákup značkových klimatizací z osvědčených komponentů, kterými jsou především kompresor a řídící elektronika. Značkové komponenty jsou i zárukou snížení rizika za případné opravy způsobené sníženou  nekvalitními komponenty klimatizace.

V oblasti servisu a montáže se na nás můžete s důvěrou obrátit a opřít se o naše dlouhodobé zkušenosti garantované i naším certifikátem ISO 9001.

> Úvod > Proč servis > Závady > Nahlášení závady > Ceník > Foto > Kontakty
KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, tel.: +420 244 472 731, e-mail: servis@klimarapid.cz