Nahlášení závady – opravy
Pro nahlášení závady a požadavku na servisní zásah (pravidelný servis) použijte níže přiložený formulář, který nám zašlete faxem nebo e-mailem.

Fax: 244 472 938
e-mail: servis@klimarapid.cz

Formulář zákazníci
Formulář dealeři

> Úvod > Proč servis > Závady > Nahlášení závady > Ceník > Foto > Kontakty
KLIMA RAPID, spol. s r.o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, tel.: +420 244 472 731, e-mail: servis@klimarapid.cz